Setembre

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.

1

Sant Adjutori, confessor

Sant Amon, diaca i màrtir

Santa Anna, profetessa

Sant Artur, màrtir

Sant August, confessor

Santa Beatriu de Silva Meneses, verge

Sant Canió, confesor

Sant Constanci, bisbe

Sant Donat, màrtir

Sant Egidi,ermità

Sant Elpidi, confessor

Sant Fèlix,màrtir

Sant Fortunat,màrtir

Sant Gedeon, profeta

Sant Gener,màrtir

Sant Gil, abat

Sant Gil, ermità

Sant Gili, abat

Sant Heracli, bisbe

Sant Honorat,màrtir

Sant Josuè

Santa Juliana de Collalto,beat

Sant Let, màrtir

Sant Lleí, bisbe

Sant Llop, bisbe

Sant Marc, màrtir

Sant Nivard, bisbe

Sant Prisc, bisbe

Sant Prisc,màrtir

Sant Règul,màrtir

Sant Rosius, confessor

Sant Sabiniá, màrtir

Sant Sator, màrtir

Sant Secundí, confessor

Sant Septimí, màrtir

Sant Sixte, bisbe i màrtir

Sant Tamar, màrtir

Sant Teodard , beat monjo

Sant Terenciá, bisbe i màrtir

Santa Verena, verge

Sant Vicenç,màrtir

Sant Victori, bisbe

Sant Vidal,màrtir

Sant Vindoni

2

Sant Albert,abat

Sant Ambròs Agustí Cheoreux, prevere i màrtir

Sant Antolí, màrtir

Sant Antoní,màrtir

Sant Armand, prevere i màrtir

Sant Besín, sacerdot

Sant Brocard, confessor

Santa Calixta, màrtir

Sant Concordi, màrtir

Sant Diomedes, màrtir

Sant Elpidi, abat

Sant Elpìdi, bisbe

Sant Esiqui, màrtir

Sant Eutiquià, màrtir

Sant Evodi, màrtir

Sant Felip,màrtir

Sant Filadelf, màrtir

Sant Hermògenes, màrtir

Santa Ïngrid

Sant Julià, màrtir

Sant Leònides, màrtir

Sant Ludovic Barreau de la Torre, prevere i màrtir

Santa Màxima, màrtir

Sant Menalip,màrtir

Sant Nonnus, abat

Sant Pantàgapa, màrtir

Santa Raquel,Antic Testament

Sant Renat Julià Massey, prevere i màrtir

Sant Teodor,màrtir

Sant Viàtor, confessor

Sant Zenon, màrtir

3

Sant Aigulf, abat i màrtir

Sant Albert, monjo

Sant Ansan, màrtir

Sant Antoní, nen i màrtir

Sant Aristeu, bisbe i màrtir

Sant Auxan, bisbe

Santa Basilissa,verge i màrtir

Sant Burcard , beat bisbe

Sant Caritó, màrtir

Santa Dorotea, verge i màrtir

Santa Erasma, verge i màrtir.

Santa Eufèmia, verge i màrtir

Sant Febes

Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l'Església

Sant Guala , beat confessor

Sant Mansuet, bisbe

Sant Nonnit, bisbe i confessor

Sant Sàndal, màrtir

Santa Seràpia, verge i màrtir

Sant Simeó Estilita, el jove

Santa Tecla, verge i màrtir

Sant Zenon, màrtir

4

Sant Amnià, màrtir

Sant Bonifaci I, papa

Santa Càndida, matrona

Sant Cast, màrtir

Santa Ermengardis, verge

Sant Eusebi, màrtir

Sant Frederic , beat bisbe

Sant Frederic , beat monjo

Santa Ida , beata vídua i monja

Sant Julià, màrtir

Sant Magne, màrtir

Sant Marcel, bisbe i màrtir

Sant Marcel, màrtir

Sant Marí, diaca

Sant Màxim, màrtir

Sant Moisés, legislador i profeta

Sant Oceà, màrtir

Santa Rosa,verge

Santa Rosalia, verge

Sant Rufí, màrtir

Sant Silvà, nen i màrtir

Sant Tamel,màrtir

Sant Teodor, màrtir

Sant Vitàlic, màrtir

5

Sant Albert,beat i abat

Sant Arconci, màrtir

Sant Berti, abat

Sant Charbel, màrtir Maronita

Sant Donat, màrtir

Sant Eudosi, màrtir

Sant Genil de Matilica , beat màrtir

Sant Godefrid , beat abat

Sant Herculà, màrtir

Sant Llorenç Justinià, patriarca

Sant Macari, màrtir

Sant Menedem, màrtir

Santa Obdúlia, verge

Sant Quinci, màrtir

Sant Rómul, mártir

Sant Teodor, màrtir

Beata Teresa de Calcuta

Sant Urbà, màrtir

Sant Victorí, bisbe i màrtir

Sant Zenon, màrtir

6

Sant Bertran,beat

Sant Cagnoald, bisbe

Sant Còtid, diaca i màrtir

Sant Donaciá,bisbe

Sant Eleuteri, abat

Sant Eugeni, màrtir

Santa Eva, verge i màrtir

Sant Faust, prevere i màrtir

Sant Fúscul,bisbe i màrtir

Sant Germà,bisbe i màrtir

Mare de Déu de Guadalupe

Sant Let, bisbe i màrtir

Sant Macari, màrtir

Sant Mansuet,bisbe i màrtir

Sant Onesífor, màrtir

Sant Petroni, bisbe

Sant Porfidi, màrtir

Sant Presidí,bisbe i màrtir

Sant Zacarias, profeta

7

Santa Amalberta, abadessa

Sant Anastasi, màrtir

Sant Anseri, bisbe

Sant Augustal, bisbe

Sant Cròmar, monjo

Sant Eupsiqui, màrtir

Sant Everi, bisbe

Sant Evorci, bisbe

Sant Joan, màrtir

Sant Jocelí, bisbe

Santa Judit

Santa Madalberta,abadessa

Sant Nemori, diaca i màrtir

Sant Pàmfil, bisbe

Santa Regina, verge i màrtir

Sant Sozó,màrtir

8

Santa Adela

Sant Adrià,màrtir

Sant Alan de la Roche

Sant Alfons,beat i monjo

Sant Audomar, bisbe

Sant Corbibià, bisbe

Sant Disíbod, bisbe

Sant Eusebi, màrtir

Sant Faust, màrtir

Sant Huc, bisbe

Naixement de la Verge Maria

Sant Neoteri, màrtir

Sant Nestabi, màrtir

Sant Nèstor, màrtir

Sant Sergi I, papa

Sant Teòfil, màrtir

Sant Timoteu, màrtir

Sant Zenon, màrtir

9

Sant Alexandre, màrtir

Santa Anastàsia, verge

Sant Andomar, bisbe

Mare de Déu del Claustre

Sant Doroteu, màrtir

Sant Estrató, màrtir

Sant Felícia, verge i màrtir

Sant Gorgoni, màrtir

Sant Jacint, màrtir

Sant Jaume Désiré Lava, beat

Sant Kirian

Maria de la Cabeza

Sant Pere Claver, prevere

Sant Queran, abat

Sant Rufí, màrtir

Sant Rufinià, màrtir

Sant Severià, soldat i màrtir

Sant Tiburci, màrtir

10

Sant Àgapi, bisbe

Sant Ambròs Barlow, sacerdot i màrtir

Sant Apel·les,màrtir

Sant Aubert, bisbe

Santa Càndida, verge i màrtir

Sant Climent,màrtir

Sant Datius, bisbe i màrtir

Sant Doménec Castellet,beat prevere i màrtir

Sant Fèlix, bisbe i màrtir

Sant Francesc de Morales, prevere i màrtir

Sant Jacint Orfenell, màrtir

Sant Jaderes, bisbe i màrtir

Sant Liteu, bisbe i màrtir

Sant Lluc,màrtir

Sant Lluci, bisbe i màrtir

Sant Lluís Eixarc , beat prevere i màrtir

Santa Metrodora, verge i màrtir

Sant Nemesià,màrtir

Sant Nicolau de Tolentino

Santa Ninfodora, verge i màrtir

Sant Pere, bisbe

Sant Polià, bisbe i màrtir

Santa Pulquèria Augusto, verge

Sant Salvius, bisbe

Sant Sòstenes, màrtir

Sant Teodard, bisbe i màrtir

Sant Víctor, bisbe i màrtir

Sant Víctor,màrtir

11

Sant Adelf, abat

Sant Bernat de Orfida

Sant Bonaventura Gran, beat

Sant Dídim, màrtir

Sant Diodor,màrtir

Sant Diomedes,màrtir

Sant Enric , beat bisbe

Santa Esperança, abadessa

Sant Jacint,màrtir

Sant Pacient, bisbe

Sant Pafnuci, bisbe

Sant Protus,màrtir

Santa Teodora,penitent

Sant Vicenç, abat i màrtir

12

Sant Autònom, bisbe i màrtir

Sant Curonot, bisbe i màrtir

Sant Estrató, màrtir

Sant Guiu, confessor

Sant Juvenci, bisbe

Sant Leonci,màrtir

Sant Macedoni,màrtir

Sant Nom de Maria

Santa Perpètua, abadessa

Sant Sacerdot, bisbe

Santa Sara, matrona

Sant Selesi, màrtir

Sant Serapió, màrtir

Sant Sifred, abat

Sant Silví, bisbe

Sant Sir, bisbe

Sant Tacià,màrtir

Sant Teòdul,màrtir

Sant Tesaure, cardenal

Sant Valerià,màrtir

13

Sant Amat, abat

Sant Amat, bisbe

Sant Antoni de Sant Bonaventura, beat

Sant Antoni de Fraiscedeo , beat màrtir

Sant Bartomeu de Llorer , beat màrtir

Sant Colom, abat

Sant Dídac de Santa Clara , beat màrtir

Sant Domènec Tamaki , beat màrtir

Santa Eduvigis, abadessa

Sant Eulogi, bisbe

Sant Felip,màrtir

Sant Gabriel de la Magdalena , beat màrtir

Sant Gaspar Voz , beat màrtir

Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l'Església

Sant Julià, màrtir

Sant Liqueri, ermità i màrtir

Sant Macrobi, màrtir

Santa Maria de Jesús López, verge

Santa Maria Voz , beata màrtir

Sant Maurili, bisbe

Sant Miquel Jamada,beat i màrtir

Sant Miquel Tomaki,beat i màrtir

Sant Romà , beat màrtir

Sant Veneri, ermità

14

Santa Caterina de Gènova

Sant Cereal, soldat i màrtir

Sant Crescenci, nen i màrtir

Sant Crescencià, màrtir

Creu (Exaltació)

Sant Esteve , beat monjo

Exaltació de la Santa Creu

Sant General, màrtir

Sant Matern, bisbe

Santa Ròsula,màrtir

Sant Salústia, màrtir

Sant Víctor,màrtir

15

Sant Aicard, abat

Sant Albí, bisbe

Sant Aper, bisbe

Sant Apre, bisbe

Sant Asclepíodot, màrtir

Sant Camil Contanzo, màrtir

Santa Caterina, vídua

Mare de Déu dels Dolors

Sant Emili, màrtir

Sant Emilià, diaca i màrtir

Santa Eutròpia, vídua

Sant Jeremias, màrtir

Sant Leobí, bisbe

Sant Màxim, màrtir

Sant Nicetas, màrtir

Sant Nicodemes, prevere i màrtir

Sant Porfidi, còmic i màrtir

Sant Riberí, abat

Sant Teodor, màrtir

Sant Valerià, màrtir

16

Sant Abdallah,Servidéu

Sant Abundanci, diaca

Sant Abundi, prevere

Sant Cebrià, bisbe i màrtir

Sant Corneli, papa i màrtir

Sant Cunibert, abat

Santa Edita, verge

Santa Eufèmia, verge i màrtir

Santa Eugènia, abadessa

Sant Geminià, màrtir

Santa Gundelina, abadessa

Sant Joan, màrtir

Sant Llúcia, màrtir

Sant Marcià,màrtir

Sant Ninià, bisbe

Sant Rogeli,màrtir

Santa Rosoïnda, verge

Santa Sebastiana,màrtir

Sant Servent de Déu, màrtir

Sant Servus-Dei, màrtir

Sant Víctor III, papa

17

Santa Agatòclia

Santa Coloma, verge i màrtir

Santa Columba, verge i màrtir

Sant Crescenció, màrtir

Sant Esteve, màrtir

Sant Flocel, nen i màrtir

Sant Gandulf de Binasco, beat

Sant Gordià, màrtir

Sant Hildegard

Santa Hildegarda, verge

Sant Justí, prevere i màrtir

Sant Macrí, màrtir

Sant Narcís, màrtir

Santa Olimpia, vídua

Sant Pere d'Arbuès, prevere i màrtir

Sant Robert Bel·larmino, bisbe i doctor de l'Església

Sant Sàtir

Sant Sòcrates, màrtir

Santa Teodora

Sant Valerià, màrtir

18

Santa Bertila

Santa Enna

Sant Eumeni, bisbe

Sant Eustorgi, bisbe

Sant Ferriol, tribú i màrtir

Santa Irene,màrtir

Sant Josep de Cupertino

Sant Josep de Cupertino

Santa Lluïsa de Wagankis, màrtir

Sant Metodi, bisbe i màrtir

Santa Ricarda, emperatriu i monja

Santa Sofia de Roma, màrtir

19

Sant Acuci, màrtir

Sant Alfons d'Orozco, beat

Santa Constància,màrtir

Sant Derimedon, màrtir

Sant Desideri, lector i màrtir

Sant Elias, bisbe i màrtir

Sant Eustoqui, bisbe

Sant Eutiqui, màrtir

Sant Fèlix, màrtir

Sant Fest, diaca i màrtir

Sant Gener, bisbe i màrtir

Santa Maria de Cervelló o del Socors, verge

Santa Maria Guillema Emília Rodat, verge

Sant Nil, bisbe i màrtir

Sant Peleu, bisbe i màrtir

Santa Pômposa, verge i màrtir

Sant Pròcul, diaca i màrtir

Sant Secuià, prevere

Sant Sosí, diaca i màrtir

Santa Susagna, màrtir

Sant Teodor, bisbe

Sant Tròfim, màrtir

Santa Victorina, verge

20

Sant Adalric,beat

Sant Agapit I, papa

Sant Amon, soldat i màrtir

Sants Andreu Kim, Pau Chong i companys

Santa Càndida, verge i màrtir

Sant Cliceri, bisbe

Sant Dionís, màrtir

Sant Eustaqui, màrtir

Sant Evilasi, màrtir

Santa Felipa,màrtir

Santa Menodora, verge i màrtir

Sant Prisc, màrtir

Sant Privat, màrtir

Sant Teodor, màrtir

Sant Teopisi, màrtir

Sant Teopistes, màrtir

21

Sant Alexandre, bisbe i màrtir

Sant Bonifaci, abat

Sant Eusebi,màrtir

Santa Ifigènia, verge

Sant Isaci, bisbe i màrtir

Sant Jonàs, profeta

Santa Lutrudis, verge

Sant Mateu, apòstol i evangelista

Sant Meleci, bisbe

Sant Pàmfil,màrtir

22

Sant Arnulf, abat

Sant Candi, màrtir

Sant Constantí, abat

Santa Digna, verge i màrtir

Santa Emèrita, verge i màrtir

Sant Emmeran, bisbe i màrtir

Sant Ernestí, abat

Sant Exuperi, solat i màrtir

Sant Fèlix IV, papa

Sant Florenci, prevere

Sant Ignasi de Santhià (Llorenç Belvisoti), sacerdot

Santa Iraides, verge i màrtir

Sant Jaume l'Intercís, màrtir

Sant Jonàs, prevere i màrtir

Sant Lautó, bisbe

Sant Maurici, soldat i màrtir

Sant Mauró, abat

Santa Salaberga, abadessa

Sant Santí, bisbe

Sant Silvà, confessor

Santa Solaberga, abadessa

Sant Solemni, bisbe

Sant Víctor,màrtir

Sant Vidal, màrtir

23

Sant Antoni,màrtir

Sant Constanci,màrtir

Santa Heresvida, vídua

Sant Joan,màrtir

Sant Linus, papa i màrtir

Santa Lioba, verge

Sant Lli

Sant Patern, bisbe

Sant Pere,màrtir

Santa Polixena, verge

Santa Sira, verge

Sant Sosí, diaca i màrtir

Santa Tecla d'Icònium, verge i màrtir

Sant Xantipa, deixeble dels Apòstols

24

Sant Andoquí,bisbe i màrtir

Sant Antoni Mª Claret, bisbe

Sant Dades, màrtir

Sant Fèlix,màrtir

Sant Gerard, bisbe i màrtir

Sant Geremar, abat

Sant Grau, bisbe i màrtir

Beat Josep Maria Vidal Segú

Santa Maria, verge (beata)

Mare de Déu de la Mercè

Sant Pacífic de Sant Sever, prevere

Sant Pafnufi, anacoreta i màrtir

Sant Rústic,bisbe

Sant Tirs, diaca i màrtir

25

Sant Anacari, bisbe

Sant Aunacari, bisbe

Santa Aurèlia, verge

Sant Bardonià, màrtir

Sant Ceolfrid,abat

Sant Cleofàs, màrtir

Sant Dalmau Moner, religiós

Sant Ermenfred, bisbe

Sant Eucarp, màrtir

Sant Eugeni,màrtir

Sant Fermí, bisbe i màrtir

Sant Gania, abat

Sant Herculà, soldat i màrtir

Sant Llop, bisbe

Sant Marc Criado,beat

Sant Màxim,màrtir

Mare de Déu de Misericòrdia

Santa Neomísia, verge

Sant Pau,màrtir

Sant Principi, bisbe

Sant Ruf, màrtir

Sant Sabinià, màrtir

Santa Tata,màrtir

26

Sant Amanci, prevere

Sant Antoni Daniel, prevere i màrtir

Sant Calixtrat, màrtir

Sant Cebrià, màrtir

Sant Colmà, abat

Sant Cosme,màrtir

Sant Damià,màrtir

Sant Emeran, bisbe

Sant Enric , beat monjo

Sant Eusebi, bisbe

Sant Eusebi, papa

Santa Justina, verge i màrtir

Sant Meginard, abat

Sant Nil de Rossano, abat

Sant Renat Goupil, religiós i màrtir

Sant Senador

Santa Teresa Couderc,verge

Sant Vigil, bisbe i màrtir

27

Sant Abderic

Sant Aderit, bisbe

Sant Adolf, màrtir

Sant Adrió, màrtir

Sant Adulf, màrtir

Sant Antem, màrtir

Sant Auremund, abat

Sant Caius, bisbe

Sant Ceraün, confessor

Sant Colmà, abat

Sant Eleàzar, comte

Sant Epicaris, màrtir

Sant Euprepi, màrtir

Sant Fidencià, màrtir

Sant Florentí, màrtir

Sant Gingurià, monjo

Sant Hilari, màrtir

Santa Hiltrudis, verge

Sant Joan, anomenat Marc, bisbe

Sant Joan, màrtir

Santa Judit, heroïna del poble jueu 7 i

Sant Leonci, màrtir

Sant Marc, bisbe

Sant Terenci, màrtir

Sant Vicenç de Paül, prevere

28

Sant Aleu, bisbe

Sant Alexandre, màrtir

Sant Alfiu, màrtir

Sant Bernardí de Feltre, beat

Sant Estacteu, màrtir

Sant Eustoqui, verge

Sant Exuperi, bisbe

Sant Faust, bisbe

Beat Francesc Castelló Aleu

Santa Heliodor,màrtir

Sant Llorenç, màrtir

Sant Marc, màrtir

Sant Marçal,màrtir

Sant Màxim, màrtir

Sant Neó, màrtir

Sant Nicó, màrtir

Sant Orenci, confessor

Sant Privat, màrtir

Sant Salomó, bisbe

Sant Silví, bisbe

Sant Tiernó, bisbe

Sant Venceslau,màrtir

Sant Wenceslau, màrtir

Sant Zòsim, màrtir

29

Sant Ansbert, abat

Sant Casdoa, màrtir

Sant Eutiqui, màrtir

Beat Francesc de Paula Castelló Aleu

Sant Fratern, bisbe i màrtir

Sant Gabdelas, màrtir

Sant Gabriel,Arcàngel

Sant Grimould, prevere

Gudèlia, màrtir

Sant Heracléa, màrtir

Sant Miquel,Arcàngel

Beat Pau Bori Puig

Sant Plaute, màrtir

Sant Quiríac, anacoreta

Sant Rafael,Arcàngel

Santa Ripsima, verge i màrtir

Sant Simó de Rojas, beat

Sant Simó, monjo

30

Sant Ambet, abat

Sant Antoní, soldat i màrtir

Sant Conrad , beat bisbe i cardenal

Sant Gregori, bisbe

Sant Guillem , beat abat

Sant Honori, bisbe

Sant Jeroni, prevere i doctor de l'Església

Sant Leopard,màrtir

Santa Sofía, vídua

Sant Ursus, màrtir

Sant Víctor,màrtir