T&C
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSI”)
Dades titular: Eudald Sampietro Martínez (administrador)
Dades Registrals: Rosistirem, S.L. – B67622241

L’ús d’aquest lloc web es troba subjecte a les condicions d’ús contingudes en el present document, així com a la Política de Dades d’aquesta, per la qual cosa demanem i preguem el llegeixi Vostè amb deteniment. L’accés al lloc web i l’ús de quant es conté en el mateix implica que Vostè consent i admet sense cap mena de reserva les presents condicions. Aquestes condicions s’entenen sense menyscapte de qualssevol altres particulars que potser existeixin per a la utilització d’algun espai o servei inclòs en el lloc web, que igualment hauran de ser observades i que en cas de conflicte amb les condicions d’ús que aquí es desenvolupen, hauran de predominar.

Els Usuaris d’aquest lloc web www.rosistirem.com han de llegir escrupolosament aquestes Condicions Generals, a les quals es fa referència per mitjà d’un enllaç en cadascuna de les pàgines d’aquest. Se suggereix als usuaris que les descarreguin o que les imprimeixin i que guardin una còpia d’aquestes.

ROSISTIREM es reserva el dret a canviar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís els continguts del lloc web, així com les presents condicions i altres privatives que potser existissin per a determinats espais, serveis o usos. És per això que ROSISTIREM suggereix encaridament als Usuaris que llegeixin correctament aquestes Condicions Generals cada vegada que visitin el lloc.

Aquestes Condicions Generals són adaptables a totes les ofertes de productes que es plasmin per mitjà del lloc www.rosistirem.com i a tots els convenis, de qualsevol tipus, que es concloguin entre ROSISTIREM i l’Usuari del lloc web.

El lloc web www.rosistirem.com opera en el territori espanyol inclòs en la Península Ibèrica, així com a les Illes Balears (d’ara endavant el “Territori”), realitzant-se enviaments de productes únicament en aquest Territori (excloent-se les Illes Canàries, Ceuta, Melilla).

Per a qualsevol dubte o explicació en relació amb les condicions d’ús d’aquest lloc web, demanem contacti amb nosaltres a través del formulari d’atenció al client.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS, AFILIACIÓ, CONTRACTACIÓ I VENDA
A. GENERALITATS, ÀMBIT DE APLICACIÓ I RESTRICCIONS D’ÚS
– Rosistirem, S.L. és el titular de la botiga online del portal d’Internet www.rosistirem.com en la qual ofereix diferents serveis i productes per a la seva compra per part dels usuaris de la web, ja siguin aquests consumidors i usuaris, en els termes previstos en l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“LGDCU”) o usuaris que no tinguin la condició de consumidors i usuaris (d’ara endavant «empresaris»), i en aquest cas la seva relació amb ROSISTIREM quedarà sotmesa únicament a les disposicions de la LSSI i altra legislació aplicable. D’ara endavant es farà referència a tots dos com a «clients» o, individualment, com a «client» o «vostè».

Existeixen les següents restriccions de lliurament: Les ofertes estan dirigides únicament a consumidors i empresaris majors d’edat amb una adreça de facturació a Espanya. Els béns es venen només en quantitats normals per al consum domèstic.

– Aquestes Condicions Generals s’apliquen a tots els contractes celebrats amb clients a través de www.rosistirem.com i, en general, a totes les relacions comercials entre ROSISTIREM i els seus clients. ROSISTIREM no accepta altres termes i condicions generals, tret que s’acordi expressament el contrari.

– La navegació per www.rosistirem.com i l’adquisició de productes a la botiga online suposa l’aprovació per part seva, sense cap mena de reserva, de les presents Condicions Generals. Particularment, en registrar-te en la nostra pàgina web acceptes expressament aquestes Condicions Generals i aproves facilitar-nos les dades necessàries per a la teva afiliació (adreça d’email, adreça postal, telèfon i dades personals necessàries per a tramitar les teves comandes).

– Si els terminis s’especifiquen com a dies laborables, es consideraran tots els dies laborables, això és, sense comptar els dissabtes, diumenges i dies festius (nacionals, autonòmics i d’àmbit local).

B. AFILIACIÓ I ÚS DE www.rosistirem.com I, EN EL SEU CAS, A ROSISTIREM

– En realitzar una comanda i/o crear un compte de client, se li demanarà que es registri i aportació les seves dades personals. Vostè és l’únic responsable de certificar que les dades siguin completes i veraces. També està obligat a conservar les seves dades actualitzades. Si mentre duri la seva afiliació a la nostra web es produeix alguna alteració de les seves dades, haurà de corregir-los immediatament en el seu compte de client. Després de completar el procés de registre, rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic.

– Amb el registre a la botiga online www.rosistirem.com vostè té també accés a la comunitat de compres del portal d’Internet www.rosistirem.com, del qual és titular la societat Rosistirem, S.L. i les dades identificatives de la qual són els següents:

ROSISTIREM, S.L.
B67622241
Carrer Rull, 3, Baixos
08002, Barcelona

En accedir per primera vegada amb les seves dades d’inscripció de www.rosistirem.com en el portal www.rosistirem.com, Vostè estarà consentint la comunicació de totes les seves dades personals a la companyia Rosistirem, S.L., que els conservarà i tractarà d’acord amb la seva Política de Dades, a l’efecte de concedir-li l’accés i ús de la botiga online www.rosistirem.com i poder atendre les seves comandes. En accedir al portal www.rosistirem.com Vostè estarà permetent aquesta comunicació de dades i reconeixent explícitament les Condicions Generals d’aquesta pàgina web.

– Vostè és l’únic responsable del contingut (com les opinions de productes) que publiqui en àrees viables per a aquest ús. Vostè avala que el seu propi contingut no obstrueix ni infringeix els drets de tercers (per exemple, drets de la persona o drets d’autor). En aquest sentit, vostè serà l’únic i exclusiu responsable per qualsevol infracció de drets de tercers, mantenint en tot moment incòlume a www.rosistirem.com, amb la més àmplia amplificació, respecte de qualsevol demanda que puguin exposar tercers en la mesura que sigui possible a primera sol·licitud. En publicar aquest contingut en el portal de www.rosistirem.com, vostè confereix a www.rosistirem.com tots els drets d’ús (publicació, magatzematge, reproducció, visualització, enregistrament, etc.), il·limitats en temps, espai i contingut, i també per a la transmissió a tercers, que www.rosistirem.com necessita per a la publicació i comercialització del contingut, fins i tot en part, en www.rosistirem.com, té dret, però no està obligat, a emmagatzemar o publicar aquest contingut, podent prescindir d’ell, escurçar-ho, editar-ho, corregir-ho o modificar-ho de qualsevol manera.

– Queda prohibit l’ús de www.rosistirem.com fos del seu lloc d’aplicació, en particular de l’entorpiment o manipulació de processos tècnics. Les interrupcions amb la intenció d’obtenir avantatges no justificats en perjudici de www.rosistirem.com o d’altres clients comportaran la pèrdua immediata de l’accés a la botiga online www.rosistirem.com i el bloqueig del compte del client.

– Vostè només té dret a registrar i maniobrar un compte de client en www.rosistirem.com. Si www.rosistirem.com detecta múltiples registres d’un mateix client, www.rosistirem.com pot excloure’ls.

– En l’àrea protegida per contrasenya («El meu compte») de www.rosistirem.com, Vostè pot veure les seves comandes en curs, acabats d’enviar i/o completats i, si és necessari, canviar i gestionar les seves pròpies dades, vals i subscripcions newsletters i botigues.

– www.rosistirem.com es reserva el dret de sol·licitar que elimini el seu accés al portal d’Internet www.rosistirem.com o que canviï o elimini el contingut transferit per vostè si vulnera qualsevol dels diferents punts d’aquestes Condicions Generals. En tal cas, el dret de www.rosistirem.com d’exigir els danys i perjudicis produïts no quedarà afectat, sent Vostè responsable d’aquests.

– En qualsevol moment podràs donar-te de baixa com a client i anul·lar el teu compte d’usuari, directament a través del teu compte de client o enviant un correu electrònic a: info@rosistirem.cat

C. PART CONTRACTANT, IDIOMA I CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

– En qualsevol adquisició realitzada en www.rosistirem.com Vostè està pactant exclusivament amb Rosistirem, S.L.

– www.rosistirem.com funciona en espanyol i els contractes en www.rosistirem.com se celebren exclusivament en aquest idioma.

– L’oferta de productes en www.rosistirem.com no constitueix una oferta contractual vinculant. En fer una comanda fent clic en el botó «Comprar ara», vostè està fent una oferta de contracte vinculant. A continuació Vostè rebrà un correu electrònic de confirmació de la rebuda de la seva comanda a l’adreça de correu electrònic que ha aportat. Aquest correu de confirmació no obstant això no representa una acceptació del contracte. www.rosistirem.com declara l’acceptació del contracte per correu electrònic separat tan aviat com el/els article/s abandoni el magatzem o es pugui confirmar el termini de lliurament.

D. PRODUCTES OFERTS
Per a comandes en www.rosistirem.com s’empren els preus indicats en la pàgina de l’article corresponent en el moment de la seva comanda, tret que constés un error en aquest. Els preus són preus finals, incloent l’impost sobre el valor afegit (IVA) i tots els altres elements del preu. Queden exclosos els costos d’enviament. Aquests s’inclouen per separat per a la seva comanda i obeeixen en particular de la grandària i el pes de la mercaderia, així com de la forma d’enviament seleccionada. Les despeses d’enviament també s’indiquen en la pàgina de l’article.

www.rosistirem.com no serà responsable de qualsevol error que pugui existir en relació amb la descripció o el preu de qualsevol producte. En cada expedició d’una comanda, www.rosistirem.com comprovarà i verificarà el preu dels productes. En cas que existeixi algun error en els preus exposats en la web, www.rosistirem.com actuarà de la manera següent: (1) si el preu correcte és menor al qual es mostra en la web, www.rosistirem.com cobrarà als seus clients el menor dels preus i procedirà amb l’enviament del producte(s); (2) si el preu correcte és superior al que es mostra en la web, www.rosistirem.com es posarà en contacte amb client perquè doni les instruccions que pertanyin, ja sigui prosseguir amb la comanda o cancel·lar la comanda sense cap cost per a ell.

E. PAGAMENT
– www.rosistirem.com ofereix els mètodes de pagament a través de targeta de Google Pay, ShopPay o Paypal. www.rosistirem.com es reserva el dret d’excloure mètodes de pagament individuals i de remetre’s a altres mètodes de pagament.

– www.rosistirem.com admet diverses targetes de crèdit, per exemple, Visa i MasterCard www.rosistirem.com carregarà en compte el valor de la factura de la seva targeta de crèdit immediatament després d’efectuar la comanda.

F. CUPONS – VALS DESCOMPTES
Els següents punts s’apliquen a tots els cupons emesos per www.rosistirem.com.

– Els cupons només són admesos durant el període notificat en el moment de la seva emissió. No és possible una extensió del termini.

– Els cupons no poden ser usats o canviats contra el cost d’un enviament, quan sigui aplicable, el cost de producció del seu producte.

– Si el preu de la seva comanda excedeix el valor del cupó, pot saldar la diferència a través dels mètodes de pagament oferts.

– Tret que s’indiqui explícitament el contrari, únicament es pot utilitzar un cupó per cada comanda, no podent per tant acumular-se diversos cupons en una mateixa venda.

– Els cupons no són canviables per diners en efectiu.

– Els cupons caducats, tampoc seran restituïts. www.rosistirem.com no accepta cap responsabilitat per la pèrdua de cupons.

– www.rosistirem.com es reserva el dret de recórrer a mètodes de pagament alternatius d’acord amb punt més amunt indicat, impugnar el lliurament i/o bloquejar els comptes dels clients en cas que existeixi una sospita justificada d’abús en relació amb l’ús dels cupons.

D’altra banda, les següents disposicions annexes s’apliquen a tots els cupons, excepte als cupons de regal que www.rosistirem.com ofereix en la seva pàgina web per a la seva venda als clients, que no queden per tant subjectes a elles:

• Els cupons no són transferibles.

• Els cupons poden estar sotmesos a un valor mínim de comanda. No és possible reemborsar o abonar qualsevol crèdit restant que pugui assortir si el valor de la compra és inferior al valor del cupó.

• Els cupons no seran reemborsats si vostè fa devolució de la totalitat o part dels productes o si els productes només poden ser parcialment.

• Els cupons poden limitar-se en el seu ús a determinats productes. Per tant, aquest tipus de cupons no estaran disponibles o canviables respecte d’altres productes.

G. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

– Els lliuraments només es realitzaran dins d’Espanya (excloent les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) a l’adreça de lliurament que vostè hagi indicat. Vostè és responsable d’assegurar-se que el lliurament es pugui realitzar en l’adreça proporcionada durant les hores hàbils normals.

– www.rosistirem.com enviarà els seus productes si el valor de la factura ha estat abonat i rebut íntegrament en el nostre compte.

– En cas que www.rosistirem.com no pugui complir amb un termini de lliurament vinculant per raons de les www.rosistirem.com no sigui responsable (per exemple, per falta d’autoproveïment per part dels proveïdors o per causes de força major), www.rosistirem.com l’informarà d’això sense demora, especificant, en el seu cas, el nou termini de lliurament pronosticat. Si el nou termini de lliurament és inacceptable per a vostè o si els articles tampoc estan disponibles dins del nou termini de lliurament o ja no estan disponibles en absolut, totes dues parts contractants tindran dret a rescindir el contracte respecte a la mercaderia en qüestió; en aquest cas, li reemborsarem sense ajornament qualsevol pagament ja realitzat. Els drets legals de les parts contractants no es veuran afectats per això.

– En cas de força major, el termini de lliurament es prorrogarà en conseqüència. Per força major s’entendran les vagues, els tancaments patronals, pandèmies, les intervencions oficials, l’escassetat d’energia i matèries primeres, els colls d’ampolla en el transport, els obstacles operatius causats, per exemple, per incendis, aigua, danys en les màquines i raigs, i tots els altres obstacles que www.rosistirem.com no hagi pogut preveure i dels quals no hagi tingut la culpa. www.rosistirem.com l’informarà immediatament dels horaris d’inici i fi d’aquests impediments per al lliurament.

– www.rosistirem.com es reserva el dret d’invalidar el contracte si s’intenta lliurar la mercaderia tres vegades i aquesta no pot dur-se a terme per raons de les quals www.rosistirem.com no sigui responsable. Els pagaments ja executats per vostè seran reemborsats per www.rosistirem.com en aquest cas. Els drets legals de les parts contractants no es veuran afectats.

– En cas que els béns lliurats mostrin danys inqüestionables derivats de l’enviament, Vostè haurà d’informar immediatament d’això al transportista i a www.rosistirem.com. La notificació no té cap efecte sobre els seus drets de garantia, però facilita a www.rosistirem.com el fer valer les seves pròpies demandes contra el proveïdor.

H. DRET DE DESISTIMENT DEL CONSUMIDOR
En cas que Vostè tingui la condició jurídica de consumidor i usurari, podrà desistir del contracte en els termes previstos en els arts. 102 i següents de la LGDCU. Un consumidor és tota persona física que actuï amb una intenció aliena a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Igualment, són també consumidors les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

Instruccions per al desistiment

Dret de desistiment

Vostè té vostè dret a desistir de les compres que faci a través de www.rosistirem.com en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini es comptarà a partir de que:

– Si Vostè compra 2 productes i desisteix completament de la compra (retornant els 2 productes) les despeses d’enviament ordinaris li seran retornats íntegrament.
– Si Vostè compra 3 productes i únicament retorna 2 productes, cap de les despeses d’enviament li serà retornat, perquè aquestes despeses es correspondran amb el producte que Vostè es queda.
– Vostè, o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns encarregats en una mateixa comanda i enviats d’una vegada;
– Vostè, o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns encarregats en una mateixa comanda i enviats de manera separada;
– Vostè, o un tercer per vostè indicat diferent al transportista, adquireixi la possessió material de l’ultimo component o peça, si vostè va encarregar béns que es componen de diferents components o lots;
Si més d’una de les alternatives a dalt exposades són aplicables al seu cas, el termini de desistiment comença a partir del dia en què vostè, o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la propietat material de l’últim dels béns o articles encarregats.

Per a exercir el dret de desistiment, Vostè haurà de posar en coneixement de www.rosistirem.com , bé a través del telèfon 93.199.71.99, mitjançant carta enviada per correu postal al nostre domicili determinat anteriorment a l’efecte de comunicacions o mitjançant email a l’adreça de correu electrònic info@rosistirem.cat, mostrant la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració indiscutible, o bé emplenant el formulari que trobarà fent clic aquí.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part del dret de desistiment sigui enviada abans que venci el termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

No obstant això, en cas que Vostè no cancel·li la comanda per complet (això és, que no retorni tots els productes que formen part de la seva ordre de compra, sinó només algun d’ells), les despeses d’enviament corresponents als productes la compra dels quals no hagi estat cancel·lada no seran retornats en cap cas. A tall d’exemple:

– Si Vostè compra 2 productes i desisteix completament de la compra (retornant els 2 productes) les despeses d’enviament ordinaris li seran retornats íntegrament.
– Si Vostè compra 3 productes i únicament retorna 2 productes, cap de les despeses d’enviament li serà retornat, perquè aquestes despeses es correspondran amb el producte que Vostè es queda.
– Si Vostè compra 3 productes i 1 producte voluminós, i únicament retorna aquest últim, les despeses d’enviament addicionals corresponents al “Lliurament de producte voluminós” li seran retornats, mentre que les despeses d’enviament ordinari dels altres 3 productes no li seran retornats.
En tot cas, de cancel·lar posteriorment per complet la seva compra, les despeses d’enviament li seran retornats (a resguard de les eventuals despeses addicionals abans esmentats). Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari. Vostè no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar o lliurar-nos els productes sense cap demora indeguda, en la forma i el termini que li indiquem una vegada ens hagi comunicat la seva decisió de desistiment del contracte. En tot cas, Vostè haurà de retornar els productes a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si Vostè efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. Nosaltres correrem amb les despeses de devolució que corresponguin.

Només serà vostè responsable de la rebaixa de valor de productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model de formulari de desistiment

Signatura del consumidor o dels consumidors (només si el present formulari es presenta en paper).


 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
  Dret de devolució fins a 30 dies després de la recepció de la mercaderia. Per a totes les compres de productes, li concedim un dret voluntari de devolució que podrà exercir dins del termini de 30 dies a partir de la recepció dels productes. Aquest dret de devolució és addicional al seu dret legal de desistiment previst en l’anterior Secció. Amb aquest dret de devolució també pot invalidar el contracte una vegada transcorregut el termini del desistiment legal (vegeu la Secció anterior) posant-se en contacte amb nosaltres dins del termini de 30 dies a partir de la recepció de la mercaderia (inici del termini l’endemà a la recepció de la mercaderia). Per a això disposa de 2 opcions: 1. Enviï un correu electrònic a info@rosistirem.cat indicant el seu número de comanda, el número d’article i el nombre d’articles a retornar. 2. Sol·liciti directament la devolució des del seu compte, buscant l’ordre que desitja retornar, en la qual podrà començar el tràmit de la seva devolució. Farem que recullin els articles retornats després de consultar amb vostè.

  Sense perjudici de l’anterior, la condició per a exercir el dret voluntari de devolució és que vostè retorni la mercaderia completa, en el seu estat original, intacta i sense danys, i amb l’embalatge original de venda. Vostè té la possibilitat de provar la funcionalitat i les particularitats del producte, de provar-lo com sigui possible i habitual en una botiga minorista. Si la mercaderia s’utilitza més enllà d’aquesta inspecció i es produeix una deterioració i danys en l’objecte de compra, www.rosistirem.com es reserva el dret a rebutjar la devolució de la mercaderia danyada posteriorment pel comprador. Li assenyalem que vostè assumeix el risc del transport amb la devolució de la mercaderia en el context del dret de devolució voluntari. El dret voluntari de devolució no s’aplica a la compra de vals de regal.

  El reemborsament es farà al compte que vostè utilitzi per al pagament si exerceix el dret voluntari de devolució. Si ha pagat amb Paypal/ targeta de crèdit, el reemborsament es farà al compte associat de Paypal/ targeta de crèdit.

  El seu dret legal de desistiment no es veurà afectat per l’acatament de les condicions determinades en aquesta clàusula i romandrà en vigor independentment d’aquesta. Fins a l’expiració del termini legal d’exercici del dret de desistiment, s’aplicaran exclusivament les condicions legals referides en aquest. Aquest dret de devolució (voluntari) concedit contractualment tampoc restringeix els seus drets de garantia legals.

  J. RESERVA DE PROPIETAT
  La mercaderia no passarà a ser propietat del client fins que s’hagi efectuat el pagament complet del preu.

  K. SERVEI, QUEIXES I RECLAMACIONS
  La satisfacció dels nostres clients és molt important per a nosaltres. Per tant, perseverem per treballar en les seves peticions sempre tan ràpid com sigui possible i anunciar-nos de nou després de rebre els seus comentaris amb vostè. Per a sol·licituds de servei o queixes, posi’s en contacte amb el nostre servei d’atenció al client:

  931997199
  info@rosistirem.cat

 2. RESPONSABILITAT
  www.rosistirem.com només és responsable per frau i negligència greu, tret que es tracti de danys ocults fraudulentament, danys per lesions a la vida, a la integritat física o a la salut o danys derivats de l’incompliment d’obligacions contractuals essencials. Les obligacions contractuals essencials són obligacions el compliment de les quals és essencial per a la correcta execució del contracte i en l’observança del qual l’altra part contractant es basa i pot confiar normalment. En cas de negligència lleu en aquests casos excepcionals, la nostra responsabilitat per danys i perjudicis es limitarà a l’import dels danys previsibles típics del contracte. Les disposicions per productes defectuosos i la responsabilitat per les garanties assumides no es veuran afectades. El mateix s’aplica a l’incompliment d’obligacions per part dels agents auxiliars de www.rosistirem.com.

  M. EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT PER A ENLLAÇOS
  En www.rosistirem.com es pot fer referència a través d’enllaços a llocs web externs. www.rosistirem.com no té cap influència sobre el contingut d’aquestes pàgines web externes, no les adopta com a pròpies i no assumeix cap responsabilitat pel seu contingut. Tan aviat com www.rosistirem.com tingui coneixement de continguts il·legals, www.rosistirem.com eliminarà els enllaços corresponents en www.rosistirem.com.

  N. PROTECCIÓ DE DADES
  En el curs del seu registre en www.rosistirem.com se li demana que ens comuniqui dades personals. Entre altres finalitats, aquestes dades són requerides per www.rosistirem.com per a processar els contractes celebrats en www.rosistirem.com . Totes les dades personals són tractats confidencialment per www.rosistirem.com i d’acord amb les disposicions legals aplicables, en particular les del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (EUGDPR), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i altres disposicions que les desenvolupen, així com de conformitat amb la nostra Política de Privacitat. www.rosistirem.com protegeix les seves dades en les transaccions de pagament en línia mitjançant tècniques de xifrat d’última generació, com Secure Socket Layer (SSL). SSL és un protocol estàndard reconegut que garanteix un intercanvi segur de dades. Totes les dades utilitzades per vostè per a la comanda es transmeten a www.rosistirem.com de forma encriptada.

  O. DRETS D’IMATGE
  Tots els drets d’ús del material gràfic publicat en www.rosistirem.com pertanyen a Rosistirem, S.L. o als nostres socis. L’ús o la reproducció del material gràfic – en qualsevol forma – no està permès sense el permís exprés de , S.L.

  P. DISPOSICIONS FINALS
  En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions Generals.

  El no exercici per part de www.rosistirem.com de qualsevol dret derivat de les presents Condicions Generals no s’interpretarà mai com una renúncia a aquest dret, que únicament podrà fer-se de manera expressa i per escrit.

  www.rosistirem.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals, que en tot cas sempre estaran disponibles i fàcilment visibles en www.rosistirem.com, sent lliurement accessibles a tots els membres i usuaris que vulguin consultar-les.

  Publicat: 22 de maig de 2020 per Rosistirem, S.L a Barcelona